Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě

Title: Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě
Author: Válka, Josef
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Praha
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1962
Extent
263 s.
Series
  • Spisy University J.Ev. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 82
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 40986
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvodní poznámky
Chapter number Title Custom text
Úvodní poznámky | 5–6
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | Problematika - literatura - prameny | 7–20
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry | 21–41
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | Vrchnostenská výroba a trh | 42–98
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Pracovní síla ve vrchnostenském hospodářství a "druhé nevolnictví" | 99–135
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku | 136–196
Válka, Josef
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
VI. | Závěr | 197–203
Válka, Josef
PDF
hidden-section Poznámky
Chapter number Title Custom text
Poznámky | 204–226
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých pramenů | 227–230
Válka, Josef
PDF
hidden-section Seznam literatury
Chapter number Title Custom text
Seznam literatury | 231–239
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Экономическая ролитика феодалъной вотчины в предвелогорский перйод : резюме | 240–245
Válka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé | 246–251
Válka, Josef
PDF
hidden-section Zkratky
Chapter number Title Custom text
Zkratky | 252
Válka, Josef
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 253–261
Válka, Josef
PDF