Sacra

Title: Sacra
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Variant title
Sacra aneb Rukověť religionisty
Publisher
Občanské sdružení Sacra
Published: 2003-present
Description
Sacra je recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný Občanským sdružením Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU. Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů, polemik, rozhovorů, recenzí a zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky. Sacra vychází od roku 2003. Jsou vydávána dvě čísla ročně.
Volumes, Issues
2023 (Volume 21)
1 2
2022 (Volume 20)
1 2
2021 (Volume 19)
1 2
2020 (Volume 18)
1 2
2019 (Volume 17)
1 2
2018 (Volume 16)
1 2
2017 (Volume 15)
1 2
2016 (Volume 14)
1 2
2015 (Volume 13)
1 2
2014 (Volume 12)
1-2
2013 (Volume 11)
1 2
2012 (Volume 10)
1 2
2011 (Volume 9)
1 2
2010 (Volume 8)
1 2
2009 (Volume 7)
1 2
2008 (Volume 6)
1 2
2007 (Volume 5)
1 2
2006 (Volume 4)
1 2
2005 (Volume 3)
1 2
2004 (Volume 2)
1 2
2003 (Volume 1)
0 1