Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1999, vol. 24. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 39

Article
Unger, Josef. [Meyer, Werner a kol. "Heidenhüttli": 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum]. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 472.

Article
Oriško, Štefan. Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k středověkým dědinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 333–[344].

Article
Menoušková, Dana. Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 375–385.

Article
Varhaník, Jiří. Středověký vesnický kostel jako refugium. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 313–[317].

Article
Ruttkay, Matej. Výskum středověkých dědinských sídlisk na Slovensku : (stav a perspektivy). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 7–[40].

Article
Hanuliak, Milan. Život vidieckeho obyvateľstva v 9.-12. storočí podľa výpovede pohrebiskového materiálu. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 59–[67].

Article
Labuda, Jozef. Pozoruhodné nálezy z hradu na Sitne pri Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 217–230.

Article
Bóna, Martin. Prevéty opevněných sídiel šľachty na strednom a hornom Ponitrí. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 273–290.

Article
Dragoun, Zdeněk. K technologii povrchové úpravy pražských pohárů. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 347–[349].

Article
Bravermanová, Milena. Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 421–[438].

Article
Huml, Václav. Příspěvek k osídlení Starého Města pražského před polovinou 13. století. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 127–[142].

Article
Richterová, Julie. Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 111–124.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 475.

Article
Čižmář, Zdeněk, Kohoutek, Jiří. Výzkum v historickém jádru města Přerova. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 151–[160].

Article
Hrdlička, Ladislav, Nechvátal, Bořivoj. Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 231–[261].

Article
Nekuda, Vladimír. [Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku]. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 471.

Article
Belcredi, Ludvík. Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 69–79.

Article
Mácelová, Marta. Gotické kachľové pece z banskobystrickej radnice. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 409–420.

Article
Tomášek, Martin. Hraběšín na Čáslavsku. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 91–100.

Article
Klápště, Jan. Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 459–[468].

Article
Nechvátal, Bořivoj. Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 363–374.

Article
Čaplovič, Dušan. Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 41–58.

Article
Durdík, Tomáš. Nejbližší zázemí hradu Křivoklátu. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 263–[272].