Archaeologia historica

Title: Archaeologia historica
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2010-present
Topic
Description
Archaeologia historica (ISSN 0231-5823 print; ISSN 2336-4386 online) je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1975 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 (po smrti zakladatele celé ediční řady prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) převzal redakční práce Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Archaeologia historica (ISSN 0231-5823 print; ISSN 2336-4386 online) is a prestigious peer-reviewed professional journal publishing original studies focused on medieval archaeology and related branches. In the sections Zprávy (Reports) and Kronika (Chronicle) it informs in brief about new publications, conferences, exhibitions and significant personalities. The journal, originally periodical proceedings of national and international conferences on medieval archaeology, was established in 1975 under the auspices of the Museum and Local History Society in Brno. It was in 2007 (after the death of Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc., founder of the whole editorial series) that editorial works were taken over by the Department of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts at Masaryk University in Brno.
Volumes, Issues
2023 (Volume 48)
1 2
2022 (Volume 47)
1 2
2021 (Volume 46)
1 2
2020 (Volume 45)
1 2
2019 (Volume 44)
1 2
2018 (Volume 43)
1 2
2017 (Volume 42)
1 2
2016 (Volume 41)
1 2
2015 (Volume 40)
1 2
2014 (Volume 39)
1 2
2013 (Volume 38)
1 2
2012 (Volume 37)
1 2
2011 (Volume 36)
1 2
2010 (Volume 35)
1-2
2009 (Volume 34)
[1]
2008 (Volume 33)
[1]
2007 (Volume 32)
[1]
2006 (Volume 31)
[1]
2005 (Volume 30)
[1]
2004 (Volume 29)
[1]
2003 (Volume 28)
[1]
2002 (Volume 27)
[1]
2001 (Volume 26)
[1]
2000 (Volume 25)
[1]
1999 (Volume 24)
[1]
1998 (Volume 23)
[1]
1997 (Volume 22)
[1]
1996 (Volume 21)
[1]
1995 (Volume 20)
[1]
1994 (Volume 19)
[1]
1993 (Volume 18)
[1]
1992 (Volume 17)
[1]
1991 (Volume 16)
[1]
1990 (Volume 15)
[1]
1989 (Volume 14)
[1]
1988 (Volume 13)
[1]
1987 (Volume 12)
[1]
1986 (Volume 11)
[1]
1985 (Volume 10)
[1]
1984 (Volume 9)
[1]
1983 (Volume 8)
[1]
1982 (Volume 7)
[1]
1981 (Volume 6)
[1]
1980 (Volume 5)
[1]
1979 (Volume 4)
[1]
1978 (Volume 3)
[1]
1977 (Volume 2)
[1]
1976 (Volume 1)
[1]